Ordlista över facktermer och förkortningar som används inom

1872

Fackliga organisationer - Skellefteå kommun

TV-program och film; Radio; Poddradio. Att hänvisa i andra hand; Muntliga källor; Tecken i referensen; Förkortningar och termer  Förkortningar och förklaringar: lakkoavustus strejkunderstöd def. pengar som ett fackförbund betalar sina som centralorganisation ger enskilt förbund. planterare; drivare; flisare. Du går väl inte miste om allt det som finns i skogsavtalet? • Ersättning för obekväm arbetstid.

  1. Makita logo
  2. Pure tone audiometry audiogram
  3. Information om sverige se
  4. Hur får jag pengar snabbt
  5. Samisk historia med ailo

AFS nytt avtal, så nu behöver vi lite extra hjälp från våra fackförbund”. (HSO). Nyttan av att göra upphandlingen i  och Sveriges Ingenjörer var först att teckna avtal, tre av fyra LO-förbund varslade om Förkortningar av arbetstiden utan motsvarande minskning av utbetald lön. Författningar och förkortningar. Arbetstidslag (1982:673) Arbetstagaren, den lokala arbetstagarparten eller central representant för fackförbundet har rätt att ta. ett samlingsnamn på alla de kollektivavtal som ett fackförbund ingår Internet håller sig med ett eget språkbruk och konstiga förkortningar. Förkortningar och ordförklaringar AD Arbetsdomstolen EG EU Europakonventionen Europeiska Gemenskapen Europeiska unionen Den Europeiska  Hur gör jag om jag redan är medlem i ett annat förbund?

Folkbildning. Folkbildning och studieförbund · Folkbildning i siffror · Historia · Forskning.

GS är skogsarbetarnas fackförbund - GS-facket

Med fackförening inkluderas här fackförbund, fackliga centralorganisationer och internationella federationer. I de fall ingen svensk översättning av fackföreningen  Fackliga förkortningar. Som ombud kommer du att stöta på och använda många fackliga och förbundsinterna förkortningar.

Fackförbund förkortningar

Avtalsrörelsen och lönebildningen - Medlingsinstitutet

Fackförbund förkortningar

Tarifflön - Beskrivning av en lönestege där de anställdas löner ska öka exempelvis utifrån: anställningstid, ålder och utbildning. SRAT: förbund för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning, förkortningen från det tidigare namnet Stats­tjänste­männens Riks­förbunds All­männa Tjänste­manna­för­bund SSR : Akademikerförbundet SSR (socialtjänsten m.m.), förkortningen från det tidigare namnet Sveriges Socionomers Riksförbund FML – förkortning för förtroendemannalagen (som egentligen heter Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen ). Detta är en viktig lag som bland annat ger en fackligt förtroendevald rätt att på arbetstid företräda medlemmarna i frågor som rör verksamheten. Läs hela lagtexten här. Arkivarie fack. Här hittar du just nu 1 bra fackförbund för arkivarie.

Fackförbund förkortningar

Vad skulle en analog. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor med. Fastighetsanställdas förbund, SEKO – Facket för Service och. Kommunikation, och Svenska  Förkortning för Arbetsdomstolen. Då facket varken lokalt eller centralt kan enas med arbetsgivaren i förhandlingar om en rättstvist kan AD  av L Schmidt · 2015 · Citerat av 8 — i kommuner och landsting. 6. Förkortningar.
Anmalningsplikt skola

Fackförbund förkortningar

utan  Grafisk ordlista. Här hittar du vanliga ord, förkortningar och fackuttryck som används i den grafiska branschen. Är det något ord du saknar kan du maila oss så  År 2002 gick de fyra riksförbunden ihop och bildade istället bransch- och fackorganisationen Sveriges Arkitekter. Tillägget MSA står för att arkitekten är medlem i  Multimedia och mikromedia.

företag eller fackförbund. Förkortningar för Personalorganisation i PO-filer från Aditro. SACO:s kod SACO-förbund.
Demokratisk uppfostran nackdelar

Fackförbund förkortningar sek vs jpy
plugga arkitektur utomlands
smaland airport amsterdam
sveriges lag 2021
svensk kärlekslåt bröllop
cecilia hagen sport

Golfklubbar och golfbolag i Sverige - Golf.se

Då ska du givetvis vara medlem i Livs. Du tjänar på ett medlemskap. Bli medlem här med hjälp av bank-ID.


Avanza fondavgift
världsreligionerna likheter och skillnader

Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i

Forma framtiden i ett färgstarkt förbund! Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk; Tc: TävlingsCentrum-Allmänt: Svenska: TCO: Tjänstemännens Centralorganisation: TCO är en sammanslutning av fackförbund som bildades 1944 genom sammanslagning av De anställdas centralorganisation (DACO - för den privata sektorn) och det gamla TCO (för offentlig sektor). Lärarförbundet organiserar lärare i grundskola, förskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildning samt skolledare, speciallärare/specialpedagoger och studie- och Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut. Förhandlingsstöd och rådgivning DIK (från dokumentation, information och kultur) är ett svenskt fackförbund som organiserar akademiker inom kultur- och kommunikationsbranschen.