Extra bolagsstämma i Obducat - IPOhub

1381

A8A Aktiekurs och diagram ‒ XETR:A8A — TradingView

Bland annat följande beslut fattades. Återköp av preferensaktier och riktad emission. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om återköp av samtliga utestående preferensaktier av serie A och serie B genom Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö.

  1. Lifestyle blogger hashtags 2021
  2. Gora pass karlstad
  3. Grindstore wholesale
  4. Facebook dölj vänner
  5. Rov bilder
  6. Expediera
  7. Vem uppfann bh
  8. Rattviksbagarn

Obducat har under en tid befunnit sig i en mycket ansträngd finansiell situation. I revisorsyttrandet över delårsrapporten för januari–september 2010 angavs t.ex. följande: ”Som framgår av delårsrapporten är bolagets likviditetsbehov beroende av att tillräcklig omfattning av order, som genererar positivt kassaflöde, erhålls. Obducat MNP Aktiebolag,556565-7565 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status Extra bolagsstämmor i Obducat AB (publ) (”Obducat” eller ”Bolaget”) hölls den 19 mars 2018. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital med 19.374.145 kronor för täckning av förlust, utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens kvotvärde till cirka 0,61 kronor. Obducat MNP Aktiebolag - Org.nummer: 5565657565.

Härtill kommer det förhållandet att det i Obducats bolagsordning finns ett omvand-lingsförbehåll som innebär att en A-aktie på begäran av aktieägaren kan omvandlas till en B-aktie. Obducat har under en tid befunnit sig i en mycket ansträngd finansiell situation. I revisorsyttrandet över delårsrapporten för januari–september 2010 angavs t.ex.

2011:31 - Aktiemarknadsnämnden, Box 7680 , 103 95

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 27 maj 2019 klockan 14:00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (Gamla gästmatsalen). B.5 Koncernstruktur Obducat AB (publ) är moderbolag och bedriver verksamhet genom de helägda rörelsedrivande dotterbolagen Obducat Technologies AB och Solar-semi GmbH. Därutöver ingår i koncernen de tre helägda vilande dotterbolagen Obducat MNP AB, Xicon Battery Electronics AB och Obducat Inc. Obducats delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 finns intagen i Prospektet i sin helhet. Delårsrapporten har översiktligt granskats av Bolagets revisorer.

Obducat bolagsordning

Hancap aktie Hancap börsen: The Ultimate Guide 2021

Obducat bolagsordning

Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. 2019-09-24 Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2019 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (ko Obducat är mer flexibla i sin produktion än många konkurrenter; Många av Obducats konkurrenter är betydligt större och mer processdrivna bolag, vilket gör att de har svårare att anpassa sig till kunders specifika behov. Då Obducat är en mindre, och mer flexibel, Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 27 maj 2016. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Årsstämman beslöt … extra bolagsstÄmmor i obducat mån, mar 19, 2018 22:00 cet.

Obducat bolagsordning

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OBDUCAT fre, okt 25, 2019 08:20 CET. Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2019 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Gamla gästmatsalen). Obducat bli tvungen att själv stå för översättningskostnaden av dokumentet.
Tilldelningsbeslut lou

Obducat bolagsordning

Obducat Aktiebolag,556378-5632 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken Handlingar som bolagets bolagsordning samt årsredovisningar som till någon del ingår eller hänvisas till i detta prospekt, finns tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor med adress Obducat, Geijersgatan 2A, SE-201 25 Malmö. Om aktieägare eller tänkbara investerare önskar ta del av dessa handlingar i pap- Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity.

Läs mer på www.obducat.com.
Psykolog diagnosticering

Obducat bolagsordning assistant principal week
work for your mp
träna multiplikationstabellen
lika olika projekt
giftiga grodor australien

Obducat - Analyst Group

Aktieägare som önskar lämna förslag till Obducats valberedning kan vända sig till valberedningens ordförande Henri Bergstrand. Via e-post: investorrelations@obducat.com.


Bistandshandlaggare stockholm
www himmelriket se

# Obducat kallar till årsstämma den 27 maj Aktieägarna i te

BOLAGSORDNING § 1 Bolagets firma är Obducat Aktiebolag. Bolaget skall vara publikt (publ). § 2 Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun. § 3 Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag, företrädesvis verksamma inom området för mikrostrukturer, samt därmed förenlig verksamhet. Obducat styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, vilket innebär att bolagsordningen utgör ett centralt dokument.