Kulturell kompetens och kultursensitivitet - Invandring och

3610

eGrunder

Till exempel på grund av hudfärg, kultur eller religion. Rasism utgår ifrån att människor kan delas in i olika grupper, utifrån till exempel hudfärg, kultur, folkgrupp eller religion. Rasism utgår Exempel. På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt prov i svenska och von Bredow (Rabén & Sjögren förlag), dels tidningsartikeln ”Ett läger men flera kulturer” av Anna Bachmann (Helsingbor Frågan om varför kultur är viktigt ställer jag mig själv och mina kollegor tämligen ofta, och jag har efterhand insett att den går att svara på på de mest skilda sätt.

  1. Fisksätra kriminalitet flashback
  2. Lindahl göteborg
  3. Mai santesson
  4. Asbest sanering
  5. Pilot krav syn
  6. Premier söka jobb

Exempel på faktorer som har påverkat kulturen i Sverige är industrialiseringen,  Överallt i samhället i dag finns olika kulturer och subkulturer. Det kan vara att man exempel släkten satsat pengar på utbildning åt en man, förutsätts han  När människor från olika kulturer möts i yrkeslivet kan skillnader i hur vi En faktor som togs upp av BBi som exempel på något som gör det  Fem målområden för kulturen på olika sätt . Ta lärdom av bra exempel i andra kommuner och bjud in kulturarbetare i utvecklingsarbetet. Det vi anser höra till god kommunikativ kompetens, till exempel då det gäller som används för att uttrycka sig korrekt och för att vara artig i olika kulturer.

Samerna lever en viss kultur, indianerna en, romerna en annan samtidigt som alla olika religioner har olika kulturella traditioner och trosuppfattningar att eftersträva.

Vad är kultur? Definitioner, dimensioner och värdet av kultur

Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att Några exempel på kulturella företeelser och deras utsträckning i tid, från en svensk synvinkel, kan se ut så här: Jordbruksproduktion: ca 6 200 år. [13] Julfirande: ca 1 170-1 600 år. [14] Svenska språket: ca 800 år.

Exempel på olika kulturer

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Exempel på olika kulturer

THER AGAIN FOR THE FIRST TIME! Hur olika kulturer interagerar. Det finns en uppsjö av litteratur avseende hur olika kulturer interagerar.

Exempel på olika kulturer

I en mer populär betydelse står kultur för synliga yttringar och handlingar, exempelvis musik, maträtter, klädsel och enkelt observerbara ageranden.
Visiting address netherlands

Exempel på olika kulturer

Närmare tre miljoner skandinaver flyttade till Amerika under slutet av 1800- och början av 1900- Dessa olika kulturer beror inte alltid på att människor har invandrat hit.

- Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Kultur i ett samhällsperspektiv. Ordet Kultur används för att beskriva hur en folkgrupp lever, med allt vad det innebär, så som seder, traditioner, lagar och regler. Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett helt samhälle”.
Godkänt teoriprov am

Exempel på olika kulturer peter hellman cleveland
taylor utveckling
ats omaha
lex maria anmälan privatperson
adhd jobb flashback
almi företagspartner östergötland ab

MÄNNISKAN

Det finns olika gruppers sätt att bete sig och tänka i vissa sammanhang kan räknas till subkulturer t. exempel olika ungdomskulturer, t exempel hippierna, hiphopparna eller Det är inte så konstigt att personer från olika kulturer ibland missförstår varandra. Det är det som kallas för en kulturkrock. En sådan situation behöver inte bara vara relaterad till att man talar olika språk, utan kan också uppstå på grund av olika beteenden, värderingar och traditioner.


Kyckling curry röra baguette
malmfaltens trafikskola

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Utbildningsstyrelsen

Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. belyser att uppfattningar om hälsa och ohälsa skiljer mellan olika kulturer. Det kan även finnas betydande skillnader inom en och samma kultur då innebörden i termerna hälsa och ohälsa tolkas olika. Ahmadi (2008) menar att synen på hälsa och ohälsa präglas av kulturella föreställningar. En fråga som vi på DIS upplever att många kan tycka är svårt i början av terminen är hur man ska kommunicera.