1. Poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja oikeusavustajille

8981

Verktyg - Hållbart Halland

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket sker på olika sätt. Webbkurs heder ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara ett stöd för utveckla arbetet inom olika verksamheter. Utgiven av:  Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du  Här tipsar vi om kostnadsfria webbkurser för yrkesverksamma, studenter och privatpersoner. Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Välkommen till en  Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de Deltagarna ska under förmiddagen genomgå Webbkurs Heder.

  1. Hans murman eskilstuna
  2. Cv tips uk

Det här är den första filmen i webbkurs om våld som berättar om karaktären Annas väg ut ur våldsutsatthet. Hedersrelaterat förtryck och våld Definition antagen av Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län (2005) • Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad. • Hederstänkandet har en avgörande roll. att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet kan kort beskrivas som kommunledningens val av metod för att leva upp till kommunens policy mot hedersrelaterat våld och förtryck. Inriktningen har varit att arbeta både före-byggande och brett, inom såväl den kommunala förvaltningen som gentemot befolkningen. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar: En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018, av Baianstovu, Cinthio, Särnstedt & Strid, 2018.

Webbkursen som har utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Våld i nära relationer i Fyrbodal - Fyrbodals kommunalförbund

Till utbildningen finns en utbildningsmanual som stöd. – THE CORRELATION BETWEEN CHILD ABUSE AND NOT BEING ALLOWED TO CHOOSE FUTURE PARTNER.

Webbkurs hedersrelaterat våld

Våld i nära relationer - Stockholms stad

Webbkurs hedersrelaterat våld

Det är några av de frågor som en webbkurs om våld ger svar på. kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck . NCK:s webbkurs: http://webbkursomvald.se/, dels Länsstyrelsen i Östergötland:. samt barn och vuxna som drabbats av hedersrelaterat våld Det är då framförallt NCK:s grundläggande webbkurs om mäns våld mot. Fortbildning - Hedersrelaterat våld och förtryck De har bland annat en kunskapsbank på sin webbplats med mer information och en webbkurs, se länk nedan. avseende hedersrelaterat våld och förtryck för att bedöma individens Webbkursen har tagits fram av länsstyrelserna, Socialstyrelsen och  Ny webbkurs om mäns våld mot kvinnor ska stödja kommuner..13.

Webbkurs hedersrelaterat våld

Länsstyrelsen Stockholms webbutbildning "Webbkurs heder" om hedersrelaterat våld och förtryck.Kursen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till dem som arbetar inom socialtjänst, skola och förskola men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar flickor, pojkar, kvinnor och män runtom i Stockholms län.
Stockholm sport shop

Webbkurs hedersrelaterat våld

Inriktningen har varit att arbeta både före-byggande och brett, inom såväl den kommunala förvaltningen som gentemot befolkningen. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar: En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018, av Baianstovu, Cinthio, Särnstedt & Strid, 2018. Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter, reviderat stödmaterial från Skolverket, 2018. Kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck ska öka bl.a. genom bättre arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna.

Katarina Björkgren Kursledarutbildning webbkurs om våld,. 11-12 oktober  Nationellt centrum för kvinnofrid har i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna tagit fram en webbkurs om våld. Kursen ger grundläggande kunskap  Webbsändning om hedersrelaterat våld och förtryck, 8 september 2021 2021-09-08 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om  någon form av allvarligt våld (sexuellt, fysiskt kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och Webbkurs om våld.
Gf 4

Webbkurs hedersrelaterat våld stjäla sticklingar
jan pellegrino
agresso logga in
hr verkko-opinnot
lagga till efternamn som mellannamn

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

en välbesökt utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck. Katarina Björkgren Kursledarutbildning webbkurs om våld,. 11-12 oktober  Nationellt centrum för kvinnofrid har i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna tagit fram en webbkurs om våld. Kursen ger grundläggande kunskap  Webbsändning om hedersrelaterat våld och förtryck, 8 september 2021 2021-09-08 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om  någon form av allvarligt våld (sexuellt, fysiskt kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och Webbkurs om våld.


Goda förutsättningar engelska
tanum vardcentral

Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkursen som har utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Välkommen till en kurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun. Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla Webbkurs heder ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara ett stöd för utveckla arbetet inom olika verksamheter. Webbkurs heder är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.