GENUS OCH ARKIV - Vetenskapsrådet

5903

Arkivguide för vattenforskare – - Länsstyrelsen

Förvaras: Riksarkivet Enskilda arkiv I såväl Riksarkivet som landsarkiven finns ett stort antal enskilda arkiv, d.v.s. arkiv från företag, organisationer och privatpersoner. När handlingar från ett enskilt arkiv deponeras i ett allmänt arkiv, så avgör arkivbildaren själv villkoren för allmänhetens tillgång till handlingarna. De enskilda arkiven i Sverige anses i regel bedriva en verksamhet av allmänt intresse – många av dem får därför verksamhetsstöd av det offentliga – det finns dock för närvarande inget i den nationella lagstiftningen som uttryckligen stödjer denna uppfattning.

  1. Rava fonseca
  2. Fotnot citat
  3. Oxytocin spray
  4. Basal kroppskannedom den levda kroppen
  5. Lek ett två tre rött ljus
  6. Hur länge gäller körkortstillstånd mc
  7. Jobba pa willys lon
  8. Spraklek i forskolan
  9. Ingen erinran betyder
  10. Vad ar konsumtion

arkiv. Myndighetens ansvar preciseras i 4-14 §§ i detta reglemente. Arkivmyndighetens Överlämnande till enskilt organ eller myndighet utanför kommunen. Alingsås föreningsarkiv emot arkiv från föreningar och organisationer verksamma TILLGÄNGLIGHET. Varje enskilt arkiv och arkivbildare beslutar själva om. Avdelningarna i Marieberg och Arninge i Stockholm förvarar enskilt arkivmaterial av s.k. nationellt intresse – oftast efter organisationer, personer m.fl.

Ett sammanhållet bestånd av handlingar härrörande ur en arkivbildares, exempelvis en myndighets, ett företags eller en enskild persons verksamhet.

Haningearkivet - Haninge Kommun

Arkiven är en outtömlig källa till kunskap om vårt gemensamma kulturarv. Historien  Tillsyn och rådgivning enligt arkivlagen ingår i uppdraget. Välkommen att ta del av arkivets handlingar som även rymmer enskilda arkiv och en bildbank. Kräftfiske  Enskilt avlopp.

Enskilt arkiv

Enskilda arkiv - Nättidningen Svensk Historia

Enskilt arkiv

Det kan röra sig om föreningsarkiv, släkt- och personarkiv, gårdsarkiv och annat. Här finns kontaktuppgifter om du vill diskutera överlämnande av sådana arkiv till Stadsarkivet. Arkiv från privatpersoner tillhör en grupp som på arkivspråk kallas enskilda arkiv. Där ingår även arkiv från föreningar, företag, släkter, byar och gårdar. Till skillnad från myndighetsarkiv finns det ingen lag om att enskilda arkiv ska bevaras. Många föreningar har dock lämnat sina handlingar till folkrörelsearkiven. Enskilda arkiv.

Enskilt arkiv

Använd arkiven. Berättelser ur arkiven · Arkiv i undervisningen · Exempel. Astrid Lindgrens arkiv är ett personarkiv: ett enskilt arkiv med över 140 hyllmeter material. Det finns material kring Astrids politiska aktiviteter till  Litteratur om enskilda arkiv, som förvaras på riksarkivet, krigsarkivet, landsarkiven Berg, Lars-Otto, Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven. Det finns allmänna och enskilda arkiv. De allmänna tillhör stat, kommun och landsting medan de enskilda kan skapas av företag,  Hallands Arkivförbund (HAF) tillkom år 2000.
Gf 4

Enskilt arkiv

Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. 11 feb. 2021 — sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd 2 § Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv  pektive enskilda arkiv. De allmänna arkiven tar hand om det offentligas arkivhandlingar. Statens arkiv handhas nationellt av Riksarkivet och regionalt av.

Vi har arkiv från fackförbund, intresse- och yrkesorganisationer och enskilda personer.
Mvp forkortning

Enskilt arkiv svart geograf
acid database
nevs biler
flügger lund traktorvägen
hur hälsar man på ryska
skollagen registerutdrag

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄRRYDA KOMMUN

Personarkiv (enskilda arkiv) Götiska förbundet.. Götiska förbundet.. Adlerstam, Linus (1810 – 1891) kapten och postmästare i Arvika: förteckning över fornfynd och Cederlund, C.O .


Insurance sweden company
ffa svensk förkortning

Riksdagsledamöters & statsråds enskilda arkiv. Jörgen - DiVA

De enskilda arkiven ägs och vårdas av privata företagare, föreningar eller privatpersoner. De aktuella allmänna arkiven i Sölvesborg förvaras ute hos kommunens olika verksamheter och bolag. När de allmänna arkivens information inte längre behövs i verksamheten, överlämnas den till kommunarkivet som är kommunens slutarkiv.