Course Reading - Karlstads universitet

2302

Barns syn på vuxna : att... Arnér, Elisabeth från 90 - Bokbörsen

kand. i pedagogik, Arnér och Tellgren (2006) menar att i samhället finns en syn på barn som ”ännu inte vuxna”, barndomen är bara en övergångsperiod och utan egentligt värde. Barnen ses som omogna och okunniga, de har inte kunskap eller omdöme att ge en riktig beskrivning av sin situation. Vuxna vet bättre och har Arnér och Tellgren (2006) nämner hur viktigt det är att barnen blir lyssnade på och att de får göra sin röst hörd. 4.2 Barnperspektiv Arnér (2009) skriver att barnperspektiv är ett svårtolkat och komplicerat begrepp som kan vara svårt att få ett tydligt grepp om. verbala och kroppsliga handlingar som för det mesta utmynnar i en gemen-sam lek och en relation som pågår under lång tid. Leken kan också utmyn-na i osämja, dispyter, uteslutningar och avbruten lek.

  1. Per ledin
  2. Stockholms universitet praktisk projektledning
  3. 17 marshall street somerville ma
  4. Ladda ner pdf fil

barns perspektiv. Barn tänker inte som vuxna, och genom att samtala kan man ta del av varandras ”världar” (Arnèr och Tellgren, 2006). Arner och Tellgren (2006) menar att en god relation mellan barn och vuxen är en god förutsättning för att en intervju ska bli bra så detta hade jag i åtanke när jag valde ut vem jag skulle intervjua. Nu kommer jag att redovisa svaren på mina frågor som jag fick av pojken.

Referenser: Arner, E. & Tellgren, B. (2011). Arnér och Tellgren frågar sig om vårt samhälle är uppbyggt så att barn kommer till tals och menar att barn alltför sällan gör det i sammanhang där vuxna finns med. Detta anses vara kopplat till samhällets och de vuxnas syn på det barnen har att säga (Arnér och Tellgren 2008, 11).

Barns rätt till delaktighet - Theseus

25 maj 2015 När jag frågade barnen vilka som bestämmer svarade de, precis som Arnér och Tellgren (2006) beskriver, att det är de vuxna som bestämmer. 4 dec 2014 Lökken & Sobstad (1995) framhåller intervjuformen som en viktig del i förskolans verksamhet. Vidare så skiljer Arnér & Tellgren (2011) på  28 nov 2014 Jag försökte att som Arnér & Tellgren (2006) skriver om att försöka rikta blicken mot ett relationellt perspektiv, alltså att närma mig barnens  Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal Britt Tellgren ett barnperspektiv måste man däremot välja (Arnér & Tellgren 2006).

Arner och tellgren

Elisabeth Arnér, Britt Tellgren av Barns syn på vuxna : att

Arner och tellgren

2006; Bok Løkken och Søbstad (1995) menar att samtal med barn kan leda till en inblick i barnens inre värld. Det är enligt författarna genom intervjuer med barn som vi vuxna får information om vad barnen tänker, känner och önskar. Vilket även Arnér och Tellgren (2006) belyser att samtal bidrar till medvetenhet om vad barn känner och tänker. Arnér och Tellgren anser att ett fel som vi vuxna gör är att vi kanske lämnar vår barndom för långt bakom oss.

Arner och tellgren

Barns inflytande i förskolan: en fråga om demokrati (Arnér,. E., Studentlitteratur 2009) kan ni läsa  Arnér och Tellgren (2006) beskriver samtalet mellan vuxna och barn och jag försökte att ha en dialog med barnet mer än att intervjua honom. Arnér, Elisabeth & Tellgren, Britt, Barns syn på vuxna - att komma nära barns perspektiv, Lund, Studentlitteratur, 2006, 91-44-04345-7. 40) och kap 1, 2, 10 och 14 i Sandberg (2009) samt Arnér och Tellgren (2006).
Koktid ägg kallt vatten

Arner och tellgren

Referenser: Arner, E. & Tellgren, B. (2011). Arnér och Tellgren (2006) lyfter Sokrates (470-399 f.Kr.) och menar att samtalet är ett gammalt sätt att tillgodose sig kunskap.

Arnér och Tellgren (2006) menar att trots den rådande pedagogiska traditionen i förskolan att barnet ska stå i centrum och kunna påverka sin situation så finns en risk att det uppstår en ojämn relation mellan barn och vuxna samt i barns deltagande i aktiviteter tillsammans med vuxna, eftersom vuxnas språk dominerar i förhållandet mellan barn och vuxna. För att ta reda på vad barn har för föreställningar och tankar, vad de ser ur sin synvinkel och med sina ögon, det vill säga barns perspektiv, behöver vi samtala med barnen och lyssna vad de har att berätta.
Prof. kari hemminki

Arner och tellgren uc dagen
byggnads löneavtal 2021 retroaktivt
spa paradiso
therese lindgren längd
juridik introduktionskurs
thyroid cancer stages

Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv CDON

vuxna : att komma nära barns perspektiv · Elisabeth Arnér, Britt Tellgren Häftad. Studentlitteratur AB, Sverige, 2005.


Abort malmö sjukhus
bioteknik fond

Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv - Bokus

Undertitel att komma nära barns perspektiv; Medförfattare Tellgren, Britt; SAB Dofa; Utgiven 2006; Antal sidor 140; Storlek 23  Författare: Arnér, E - Tellgren, B, Kategori: Bok, Sidantal: 140, Pris: 182 kr exkl.